סקר שביעות רצון

איזה שירותים סופקו עבורך? *
מה מידת שביעות רצונך מתהליך העבודה? *
כמה היית מדרג/ת את מקצועיות הצוות ואיכות השירותים? *
מה מידת שביעת רצונך מהתוצר הסופי? *
מה מידת שביעת רצונך מעמידה בלוחות הזמנים? *
כמה היית ממליץ/ה לחבר/ה על הסוכנות שלנו? *
האם נראה אותך שוב בעתיד בין לקוחותינו? *
תודה רבה על שיתוף הפעולה! 🙂 האם יש משהו שתרצה/י להוסיף?